सासू सुनांचे एकमत झाले आणि माहेर सासरचे नाते धृढ झाले  !!

सासू सुनांचे एकमत झाले आणि माहेर सासरचे नाते धृढ झाले !!

शिवाजी पार्क एरियात माझे बालपण गेले, शिक्षण दादरच्याच शाळेत, रुपारेल कॉलेजची विद्यार्थी होते. बँकेत नोकरी लागली आणि वर संशोधनास सुरुवात झाली. शिवाजी पार्क, दादर ह्यापलीकडे जग जवळपास माहितच नव्हते. पण आयुष्याचा साथीदार मात्र घोडबंदर, ठाणे येथील रहाणारा मिळाला. नाही...
Enquire Now
close slider